Kristin Skurtveit

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
saksbehandling, klagebehandling, regelverk- og utredningsarbeid i tilknytning til deltakerloven, konsesjonsforskriften, fjernfiskeforskriften, strukturkvoteforskriftene, deltakerforskriften