Anastasia Henriksen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling tildeling og regulering

Seksjon: fartøy- og deltakerseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeriforvaltning, fartøysaker, fiskermanntall, merkeregisteret, ervervstillatelser, not, trål, snurrevad, strukturkvote, kjøp og salg av fartøy, leiefartøy (nybygg, havari), leppefisk, sel/kobbe, kystfiskekvoten, nybåtordningen, overføring av kvote, kondemnering, tildeling av deltakeradganger, føring i registrene.