Fartøy- og deltakerseksjonen

Ledes av Truls Konow. Mottar, behandler og fatter vedtak i fartøy- og deltakersaker fra hele landet. Rullering av fiskermantallet. Utvikler nytt fartøyregister og regelverksforenkling. Seksjonen har også oppgaver knyttet til landsiden. Seksjonen er delt i tre grupper med egne gruppeledere: gruppen "hav regelverk" ledes av Kristin Skurtveit, gruppen "kyst 1" ledes av Kristin Skarbøvik og gruppen "kyst 2" ledes av Håvard Fause.


Navn
Anastasia Henriksen
Anne-Marit Torrissen
Birgitte Jensen
Brita Kroknes
Cláudia Correia da Silva
Elisabeth Richardsen
Hilde H. Hovland
Hilde Solli-Sæther
Håvard Fause
Ida Sandvik
Jakob Eirik Lothe
Kathrine Stoltenberg
Ketil Johansen
Kristin Skarbøvik
Kristin Skurtveit
Lars Gaute Tengs
Magne Sumstad
Maja Finnes Sollid
Margrethe Selliås Dreyer
May Brit Håland
May Randi Bonesrønning
May-Liss Tråsdahl
Monica Bohinen
Oddlaug Weltzien Tennebø
Oddvar Thorsen
Rebekka Føllesdal
Roar Nygård Volden
Salih Burma
Siv Irene Korvanen
Stine Lunheim Ramstad
Susanne Giske
Svein Einar Pedersen
Terje Sørland
Tone Teigen
Truls Konow
Wenche Gjøstøl

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet