Hilde Sofie Berg

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling areal, miljø og statistikk

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling, marin forsøpling fra fritidsfiske, yrkesfiske og havbruk