Anne Marie Abotnes

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling areal, miljø og statistikk

Seksjon: miljøseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
fiskeriforvaltning, leppefisk, kreps, rødlistearter, turistfiske,