Frank Jacobsen

E-post:

Divisjon: forvaltningsdivisjonen

Avdeling: avdeling areal, miljø og statistikk

Seksjon: arealseksjonen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Koordinering av høringsuttalelser til arealplaner i sjø (kommuneplaner, reguleringsplaner), fylkesplaner, naturvernplaner, offentlige utredninger vedrørende lover og forskrifter, retningslinjer, rundskriv, veiledere, rapporter etc.). Utarbeidelse av egne veiledere og retningslinjer for saksbehandling. Generelle tiltak i sjø (mudring, dumping, utslipp etc. Fiskerihavner (årlig toppledermøte med Kystverket)