Liv Holmefjord

E-post: liv.holmefjord@fiskeridir.no

Telefonnummer:

Stilling: fiskeridirektør

Avdeling/seksjon:

Kontorsted:

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

leder Fiskeridirektoratet

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen