fiskeridirektøren

Per Sandberg er fiskeridirektør og øverste leder i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektøren hører på råd fra alle fagpersonene som er ansatt i Fiskeridirektoratet og fra ledermøtet, men har myndighet til å ta de endelige avgjørelsene.

I ledermøtet sitter fiskeridirektøren og direktørene for administrasjonsavdelingen, statistikkavdelingen, ressursavdelingen, kyst- og havbruksavdelingen, IT-avdelingen, kommunikasjonstaben, personal- og organisasjonsutviklingsstaben  og regiondirektørene.

Ledermøtet holdes annenhver mandag klokken 09.00.

Felles postmottak:
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post:
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling


Navn
Per Sandberg

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet