Rita Holm Johnsen

E-post:

Avdeling/seksjon: Økonomiseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Regnskapsutarbeiding, periodeavslutning, avstemminger, avviksoppfølging, konteringskontroll, bokføring, økonomistyring og lønn.