Odd-Jørgen Josephsen

E-post:

Avdeling/seksjon: økonomiseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
tilskudds- og avgiftsforvaltning, inkasso, systemadministrasjon, koordinator for rutinehåndbok