Odd-Jørgen Josephsen

E-post: odd-jorgen.josephsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 970 68 593

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: økonomiseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

tilskudds- og avgiftsforvaltning, inkasso, systemadministrasjon, koordinator for rutinehåndbok

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen