Egil Torvanger

E-post: egil.torvanger@fiskeridir.no

Telefonnummer: 468 17 989

Stilling: seniorrådgjevar

Avdeling/seksjon: økonomiseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

økonomi, reiserekningar og fakturaer

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen