Wenche Lone

E-post: wenche.lone@fiskeridir.no

Telefonnummer: 948 72 268

Stilling: førstekonsulent

Avdeling/seksjon: dokumentsenteret i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

arkiv

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen