Pål Ersland Nilsen

E-post: Pal.Nilsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 902 04 858

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: dokumentsenteret i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

systemadministrasjon og arkiv

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen