Odd Nilsen

E-post: odd.nilsen@fiskeridir.no

Telefonnummer: 977 89 267

Stilling:

Avdeling/seksjon: dokumentsenteret i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen