Dorthe Nistad Meland

E-post: Dorthe.Nistad@fiskeridir.no

Telefonnummer: 922 69 308

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: dokumentsenteret i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

arkivdanning, systemadministrasjon, brukerstøtte i Websak

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen