biblioteket

Biblioteket ledes av Hildegunn Grimstad. Bibliotekets samlinger inneholder litteratur innenfor fagområder som fiske og fangst, fiskeribiologi, havbruk, havmiljø og oseanografi og er i første rekke et bibliotek for ansatte ved Fiskeridirektoratet, NIFES og Havforskningsinstituttet. Biblioteket benytter BIBSYS og er del av et solidarisk nettverk av fagbibliotek i inn- og utland. Biblioteket er fysisk plassert i Havforskningsinstituttet.

Navn Telefonnummer
Kristian Seterås 55 23 85 57 / 941 49 961
Martin Gjervik 974 33 461

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet