Unni Luneng

E-post: unni.luneng@fiskeridir.no

Telefonnummer: 909 36 513

Stilling: seniorkonsulent

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrative fellesfunksjoner

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen