Ulf Morten Sandal

E-post: ulf-morten.sandal@fiskeridir.no

Telefonnummer: 958 75 275

Stilling: rådgiver

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

mobiltelefon, brannvernleder, trykkeri, analyse hvalfangst

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen