Ulf Morten Sandal

E-post:

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
mobiltelefon, brannvernleder, trykkeri, analyse hvalfangst