Monica Gangsø Jakobsen

E-post:

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

sentralbordet, resepsjonen, reiser, post