Liv Planting

E-post:

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

resepsjonsoppgaver, bl.a. telefonhenvendelser, ta i mot gjester, gavekort og blomster m.m.