Ingrid Knappskog

E-post:

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
innkjøp, drift av kantinen