Erik Myrmel

E-post:

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:
drift av bygg, innkjøp, telefoni, HMS, attestasjon av faktura, husleieavtale i Bergen, andre administrative fellesfunksjoner