Erik Myrmel

E-post:

Telefonnummer: 991 68 997

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

drift av bygg, innkjøp, telefoni, HMS, attestasjon av faktura, husleieavtale i Bergen, andre administrative fellesfunksjoner

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen