Edvin Fonnes

E-post: edvin.fonnes@fiskeridir.no

Telefonnummer: 908 05 369

Stilling: kjøkkensjef

Avdeling/seksjon: kantinekjøkkenet i administrasjonsseksjonen i administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

innkjøp, drift av kantinen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen