administrasjonsseksjonen

Ledes av John Hornslien. Seksjonen har blant annet ansvar for beredskap og sikkerhet i direktoratet, anskaffelser, sentralbord, telefonsystem, drift og internt vedlikehold, kantine og renhold.


Navn Telefonnummer
Edvin Fonnes 908 05 369
Erik Myrmel 991 68 997
Helena Mikalsen 482 91 590
Ingrid Knappskog 908 05 369
John Hornslien - seksjonssjef 452 61 498
Johnny Astor Flølo 922 06 420
Line Cecilie Pihl 948 24 832
Liv Planting 909 74 811
Monica Gangsø Jakobsen 902 85 288
Simon Westhof 936 21 778
Tone Hersvik 954 01 255
Ulf Morten Sandal 958 75 275

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet