administrasjonsseksjonen

Ledes av Helena Mikalsen. Seksjonen har blant annet ansvar for beredskap og sikkerhet i direktoratet, anskaffelser, sentralbord, telefonsystem, drift og internt vedlikehold, kantine og renhold.


Navn
Celine Egge
Edvin Fonnes
Erik Myrmel
Helena Mikalsen
Ingrid Knappskog
Ingvild Knustad
Johnny Astor Flølo
Lene Skredderstuen Burmo
Line Cecilie Pihl
Liv Planting
Monica Gangsø Jakobsen
Simon Westhof
Tone Hersvik
Ulf Morten Sandal

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet