administrasjonsseksjonen

Ledes av John Hornslien. Seksjonen har blant annet ansvar for beredskap og sikkerhet i direktoratet, anskaffelser, sentralbord, telefonsystem, drift og internt vedlikehold, kantine og renhold.

Navn Telefonnummer
Edvin Fonnes 908 05 369
Erik Myrmel 991 68 997
Ingrid Knappskog 908 05 369
Jakob Eirik Lothe 909 52 762
John Hornslien - seksjonssjef 452 614 98
Johnny Astor Flølo 922 06 420
Line Cecilie Pihl 948 24 832
Liv Planting 909 74 811
Louise M. Kimsaas 954 01 255
Monica Gangsø 902 85 288
Nutcha Promsuwan Skjold 954 01 255
Ole Kr. Holst Sæther 468 05 926
Simon Westhof 936 21 778
Tone Hersvik 954 01 255
Ulf Morten Sandal 958 75 275
Unni Luneng 909 36 513
Watsana Singraksa 954 01 255

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet