Hildegunn Grimstad

E-post: hildegunn.grimstad@fiskeridir.no

Telefonnummer: 950 47 520

Stilling: direktør

Avdeling/seksjon: administrasjonsavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

administrasjon og ledelse av avdelingen

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen