Du er her:

administrasjonsavdelingen

Ledes av Hildegunn Grimstad. Avdelingens ansatte tar seg av oppgaver innenfor økonomi, innkjøp, rengjøring, kantine, arkiv og administrativ kontakt med regionene. Den består av tre seksjoner. I tillegg er biblioteket underlagt avdelingen.

Felles postmottak: 
Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen
E-post: postmottak@fiskeridir.no 
Sentralbord: 55 23 80 00
Telefaks: 55 23 80 90
NB! Merk forsendelsen med region/avdeling

Navn Telefonnummer
Hildegunn Grimstad 950 47 520
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet