Administrasjonsavdelingen

Ledes av Hildegunn Grimstad. Avdelingens ansatte tar seg av oppgaver innenfor økonomi, innkjøp, rengjøring, kantine, arkiv og administrativ kontakt med regionene. Den består av tre seksjoner. I tillegg er biblioteket underlagt avdelingen.


Direktør/stab

Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte
Se ansatte

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet