Overvåking og kontroll av fisket til tross for korona

Koronaviruset legger en demper på all aktivitet i landet for tiden – også i fiskerinæringen. Det er likevel fremdeles stor aktivitet i fiskeflåten, spesielt i Lofoten og Vesterålen, og Fiskeridirektoratet er til stede for å overvåke og kontrollere fiskeriaktiviteten.

Begge fartøyene til Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste er i normal aktivitet og sammen med muligheten for å drive digital kontroll kan direktoratet overvåke fisket etter skrei (torsk).

Feilført fangst

I perioden 13. til 21. mars har Sjøtjenesten gjennomført 67 kontroller og tilsyn og det er avdekket noen uregelmessigheter.

- Vi har blant annet avdekket at det er ført fangst på andre fartøy enn fartøyet som har fisket og har også hatt oppmerksomhet rettet mot levendelagring av torsk, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

- Stort sett har næringen gode rutiner når det gjelder overføring av av levendefanget torsk til merder og røkting av disse. Men vi har samtidig sett at noen må få bedre kontroll på levendelagringen og vi har fulgt opp disse, sier Jensen.

levendelagring-torsk-lofoten-2020.jpg

Levendelagring av torsk i ofoten-2020

Tar i bruk droner

Også Sjøtjenesten bruker digitale og nye hjelpemidler i kontrollene som nå utføres. Sjøtjenesten følger med på elektroniske rapporteringer (ERS), og har også tatt i bruk drone for å utvide muligheten til å overvåke og kontrollere.

- I tillegg til å drive kontroll på havet har vi brukt mye tid på dialog med fiskerne på feltet. Vi har for eksempel ringt rundt til over 70 båter for å sørge for at henstillingsområder blir tilgodesett den gruppen det er ment for og at inn- og utmelding av redskap blir meldt til Kystvaktsentralen, sier Jensen.

fiskeriaktivitet-Lofoten.png

Stor fiskeriaktivitet til tross for korona

Framover vil Sjøtjenesten fortsatt drive kontroll og observere aktiviteten på fiskefeltene, men også oppsøke fiskerihavnene der det kjøpes fisk og på den måten sørge for tilstedeværelse og dialog.

Oppdatert: 23.03.2020