Koronatiltak for fiskerinæringen

Fiskeriministeren har, med bakgrunn i koronasituasjonen, bedt Fiskeridirektoratet vurdere å utsette oppstarten av ferskfiskordningen og ny dato blir eventuelt fastsatt 8. april. Ferskfiskordningen skulle etter planen starte 13. april. I tillegg fjernes midlertidig kravet om at begge eiere skal stå om bord ved samfiske.

Oppdatert: 03.04.2020