B-undersøkelsen kan utsettes som følge av koronautbruddet

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av B-undersøkelser og rapportering i forbindelse med krav om miljøovervåkning av akvakulturlokaliteter.

På grunn av de tiltak helsemyndighetene har iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset, kan det bli utfordrende å få utført B-undersøkelser .

Oppdrettsselskap som på grunn av smitterestriksjonene ikke får utført B-undersøkelser, kan frem til 1 juni søke om dispensasjon.

Søknad leveres elektronisk til .

Miljøovervåkning

I henhold til akvakulturdriftsforskriften skal det utføres miljøovervåkning av bunnforholdene under akvakulturanlegg.

Undersøkelsene innebærer at et kompetent organ må foreta en fysisk prøvetaking ved akvakulturanlegget.

Oppdatert: 20.03.2020