Anleggsinspeksjoner kan utsettes

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av fysiske inspeksjoner og rapportering av anleggssertifikat for akvakulturanlegg som følge av koronautbruddet.

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om dispensasjon fra NYTEK-forskriften slik at akkrediterte organ kan utstede anleggssertifikat uten at det er foretatt fysisk inspeksjon.

For å få utstedt anleggssertifikat skal det i utgangspunktet gjennomføres en fysisk anleggsinspeksjon i henhold til NYTEK-forskriften.

Fiskeridirektoratet har kommet til at gjennomføringen av anleggsinspeksjonen ikke er ønskelig på det nåværende tidspunkt – med tanke på den nåværende smittesituasjonen av koronaviruset.

Slik vi vurderer det vil de resterende kravene i NYTEK-forskriften kunne gjennomføres uten at det er nødvendig med nærkontakt mellom noen personer. Dokumentasjon og analyser, som kan utarbeides uten at det er behov for menneskelig kontakt, vil redusere risikoen for rømming av oppdrettsfisk tilstrekkelig for et avgrenset tidsrom.

Søknad leveres elektronisk til .

Oppdatert: 20.03.2020