Du er her:

Utførsel av fisk: kvote og krav til dokumentasjon

Oppdatert: 21.12.2017

Utførselskvoten er 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kg for alle andre. Turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet, når de tar fisk ut av landet.

Utførselskvote

I utgangspunktet kan den enkelte ta med seg 10 kilo, mens den som fisker i regi av en registrert virksomhet vil kunne ta med seg inntil 20 kilo. Denne begrensningen gjelder innenfor en periode på 7 dager. Den som tar med seg full kvote ved utreise fra Norge, kan derfor ikke ta med fisk ved ny utreise før det er gått minst 7 dager.

Du kan ikke lenger ta med troféfisk i tillegg til utførselskvoten.

Krav til dokumentasjon ved utførsel av fisk

Turistfiskere skal dokumentere at fisket har foregått i regi av en registrert turistfiske-virksomhet, når de tar fisk ut av landet. Denne dokumentasjonen vil kunne lages i en ny app, som direktoratet har under utvikling. Men inntil appen er ferdig utviklet må turistfiskere dokumentere fiske i regi av en registrert virksomhet på annen måte.

Dette kravet til dokumentasjon gjelder for de som benytter den nye utførselskvoten på 20 kg fra årsskiftet. De som bare fører ut inntil 10 kg trenger ikke dokumentere noen tilknytning til en registrert virksomhet. 

Kravene

Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utstedt til navngitt person i reisefølge eller per person. Videre må denne legitimasjonen inneholde:

  • den registrerte turistfiske-virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer
  • navn på den eller de som har fisket i regi av virksomheten
  • tidsrommet for oppholdet 
  • hvor mange personer oppholdet gjelder for

Tolletaten vil også kunne akseptere en utskrift av hva den enkelte turistfisker har rapportert til virksomheten at de har fisket. En slik utskrift må angi:

  • virksomhetens identitet
  • hvem som har fisket
  • hvor mye som er fisket

Dokumentet kan skrives ut ved hjemreise, stemples og underskrives av virksomheten.

Personene som er navngitt på dokumentet må være med når fisken føres ut av landet.

Film om turistfiske i Norge