Turistfiskebrosjyrar

Oppdatert: 26.02.2018

Turistfiskebrosjyrane er tilgjengelege på engelsk, tysk, polsk og russisk.
Du kan også bestille desse tilsendt i papirversjon. 
Send e-post til info@fiskeridir.no med namn og adresse og kor mange brosjyrer du ynskjer å få tilsendt.