Du er her:

Registrering av turistfiskebedrift

Oppdatert: 07.12.2017

Alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratets register over slike virksomheter. 

Dette gjelder virksomheter som:

  • er registrerte i merverdiavgiftsregisteret
  • har inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og
  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

Registreringen skjer ved at søknad med nødvendige opplysninger sendes Fiskeridirektoratet. For å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig er det laget et digitalt søknadsskjema. Når virksomheten registreres får virksomheten automatisk en kvittering på at den er registrert.

Registreringspliktige virksomheter skal:

  • rapportere gjestenes fangster til Fiskeridirektoratet minst en gang per måned.
  • informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, herunder om omsetningsbestemmelser og utførselskvoter.

Frivillig registrering

Bedrifter som leier ut minst én båt og som har omsetning fra turistfiske, men som står utenfor merverdiavgiftsregisteret, kan registrere seg frivillig. Du må være registrert i Brønnøysundregistrene  og ha et organisasjonsnummer.

Registrering av fangst

Alle registrerte turistfiskebedrifter skal rapportere fangst minst en gang per måned.

Rapporteringen skal skje som antall fisk.

Det er fem arter som skal registreres; torsk, kveite, sei, steinbit og uer. 

Utførselskvote

Både bedrifter som registrerer seg frivillig og de som er pålagt å registrere seg kan tilby sine gjester å ta med 20 kilo fisk eller fiskeprodukter over grensen innenfor en periode på 7 dager.

Alle andre, som for eksempel utenlandske turister som benytter seg av uregistrerte bedrifter, kan kun ta med seg 10 kilo fisk eller fiskeprodukter når de forlater landet.

Såkalt troféfisk blir fra 2018 regnet som en del av kvoten.