Hvorfor har vi minstemål også i fritidsfiske?

Oppdatert: 31.07.2017

Alle som fisker i sjøen i Norge må følge reglene om minstemål. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Hvis man får fisk under minstemål, kan man fukte hendene i sjøen, løsne fisken forsiktig fra redskapen og slippe den ut igjen. Hvis fisken er død eller ikke levedyktig, kan man spise den. For å unngå å få flere fisk under minstemål, bør man skifte fiskeplass eller prøve med større krok.

Gjeldende minstemål står i forskrift om utøvelse av fiske i sjøen (lovdata.no)

Vi har laget egne brosjyrer med blant annet minstemålene på norsk, russisk, engelsk, tysk og polsk.

Minstemål (for de vanligste artene)

Art

Lengde

Torsk
- nord for 62°N
- sør for 62°N

-
44 cm
40 cm

Hyse
- nord for 62°N
- sør for 62°N

-
40 cm
31 cm

Lysing

30 cm

Rødspette
- øst for Lindesnes
- vest og nord for Lindesnes

-
29 cm
27 cm

Hvitting

32 cm

Kveite

80 cm

Blåkveite 

45 cm

Breiflabb i garnfiske

60 cm

Uer

32 cm

Sjøørret
- Nordland, Troms og Finnmark
- resten av landet

-
30 cm
35 cm

Stort kamskjell 

10 cm

Sjøkreps 

13 cm

Krabbe 
- fra svenskegrensen til og med Rogaland)
- resten av landet

-
11 cm
13 cm

Hummer (utenom fredningstiden)

25 cm

Vi vet ikke nøyaktig hvor mye fritidsfiskere henter ut av fjordene og de kystnære områdene, men vi vet at det er såpass mye at det har innvirkning på bestandene. Ikke tenk på enkeltpersoner som står på et nes og fisker med stang, men alle de med små båter som flere ganger i uken er ute og drar garn, line eller teiner. Det blir til sammen en del fisk i løpet av et år.

Vi nordmenn er heldige som kan leve i tett samspill med naturen og havet og bruke sjøen til matauk. Det privilegiet må vi ta vare på og i fellesskap gjøre vårt beste for at liten fisk kan vokse seg stor, gyte og få mange etterkommere. Slik bidrar vi til å bevare livet i havet for fremtidige generasjoner.

Alle fritidsfiskere bør derfor sette seg inn i hva som gjelder - i god tid før neste fisketur. 

Film om minstemål i fritidsfiske

Makrell og sei unntatt

Det er ikke minstemål på makrell og sei for fritidsfiskere - så sant man ikke skal selge fangsten. Det er heller ikke minstemål på brosme, steinbit og lyr. Vanlige arter med minstemål er torsk, hyse, krabbe og hummer.

Småfisk skal slippes ut i sjøen igjen

Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død, eller det er tydelig at den ikke er levedyktig, kan du spise den.

Blir man straffet?

Målrettet og bevisst fangst av fisk under minstemål vil kunne straffes, men hovedpoenget er ikke å straffe folk. Poenget er å bidra til at folk flest fisker etter stor og voksen fisk istedenfor småfisk.

Tilpass fisket slik at du ikke får småfisk

Det beste er å forsøke å tilpasse fisket slik at du unngår å få fisk under minstemål. Du kan for eksempel prøve økt krokstørrelse eller større maskevidde i garnet. Du kan også vurdere å fiske i et annet område.

Du må vite hvilke regler som gjelder

Husk at det er ditt ansvar å vite hvilke regler som gjelder til enhver tid. Besøk derfor jevnlig fritidsfiskesidene våre.

Miljødirektoratet har ansvar for sjøørret.