Du er her:

Turistfiske i Norge

Oppdatert: 04.12.2017

Det har alltid blitt fisket mye langs kysten av Norge, og vi er så heldige at alle kan fiske gratis i sjøen. Men hvis kommende generasjoner også skal ha denne muligheten, må vi alle gjøre en innsats for å sikre fiskebestandene for fremtiden.

Derfor må utenlandske turister følge disse reglene når de fisker i sjøen:

  • Kun bruke håndholdt redskap. Turister har ikke anledning til å bruke garn, teiner, ruser, liner eller lignende.
  • Ferdes mer enn 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg når man fisker. All båttrafikk skal skje minst 20 meter unna oppdrettsanlegg og festeanordninger.
  • Har ikke lov til å selge fangsten.
  • Må ikke fiske fisk under minstemål.
  • Kan ikke delta i direkte fangst av kongekrabbe, men det er satt av en kvote til bedrifter som driver turistfiske i Finnmark. Turistfiske etter kongekrabbe
  • Kan på visse vilkår delta i jakt på kystsel sammen med en norsk statsborger hvis man har godkjent skytterlisens.

Fiskeridirektoratet svarer gjerne på spørsmål på engelsk, russisk eller norsk

Film om turistfiske i Norge