Du er her:

Oversikt over registrerte turistfiskebedrifter

Oppdatert: 14.06.2018

Alle turistfiskebedrifter som oppfyller bestemte kriterier må registrere seg i Fiskeridirektoratet sitt register over slike verksemder. I tillegg kan turistfiskebedrifter som ikkje er omfatta av den pålagte registreringsordninga registrere seg frivillig.

Det er mulig å hente ut data frå registera i ulike format. Rettleiing til bruk og nedlasting av rapporter