Påmelde til hummarfiske 2020

Register over alle påmelde til hummafiske 2020. Registeret inneheld opplysningane namn, deltakarnummer og type fiskar (hovudyrkefiskar, fritidsfiskar eller biyrkefiskar).