Registrer deg til årets hummarfiske

No kan du registrere deg for å delta i hummarfiske i 2020. Alle som skal fiske hummar må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år. 

Registreringsskjema

Registreringsskjemaet gjeld både fritidsfiskarar og yrkesfiskarar. Det betyr at yrkesfiskarar skal klikke på privatperson og ikkje på verksemda når dei klikkar seg inn på skjemaet.

Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt eit unikt deltakarnummer.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummar skal ha minst eitt vak som er tydeleg merkt med fritidsfiskarens deltakarnummer, namn og adresse. Yrkesfiskarar skal merke med deltakernummer og fartøyets registreringsmerke. Teinene kan framleis settast fleire i lenke. 

Eksempel på merking for fritidsfiskar:
Ola Nordmann
Svingen 4
5550 Kysten
OLA-NOR-168 (deltakarnummer)

Eksempel på merking for yrkesfiskar:
SF-123-F (Fartøyets registreringsmerke)
OLA-NOR-321 (deltakarnummer)

Søkje på vegner av andre

Dersom du av ulike grunnar ikkje kan bruke det digitale registreringsskjemaet, kan andre søkje på dine vegner. Den som skal søkje for deg må vite:

  • fødselsnummeret ditt
  • namnet og adressa di
  • telefonnummeret ditt

Hugs reglane for hummarfiske

Vi minner om at alle teiner skal ha minst to sirkelforma fluktopningar - ei på kvar side av reiskapen (minst 60 mm).

I tillegg skal alle hummarteiner ha minst eitt rømmingshol, som blir halde lukka ved hjelp av nedbrytbar bomullstråd. (På denne sida finn du monteringsrettleiar for bomullstråd/rotnetråd i hummarteiner)

Her finn du alle reglar for hummarfiske

Oppdatert: 05.08.2020