Rapportering av fangst for turistfiskebedrifter

Formål med skjemaet

Obligatorisk registrering frå turisktfiskebedrifter av fangt av desse fem artane: torsk, kveite, uer, steinbit og sei.

Kven skal bruke skjemaet?

Registrerte turistfiskebedrifter.

Kva tid/kor ofte skal det rapporterast?

Turistfiskebedriftene skal rapportere fiskeaktivitet fortløpande.
Har det ikkje vore fiskeaktivitet treng du ikkje rapportere, men fisketurar utan fangst skal også rapporterast.

Elektronisk skjema - skal brukast av turistfiskebedrifta

Digitalt skjema for offisiell fangstrapportering

Papirskjema - kan brukast til fangstrapportering frå gjest til bedrift

Oppdatert: 24.03.2020