Du er her:

Registrere båt i Småbåtregisteret

Oppdatert: 19.06.2017

Fritidsfiskere som skal fiske torsk for salg, må først registrere båten i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.

For å fiske torsk for omsetning skal båten være påført registreringsmerke eller kjenningssignal godt synlig og tydelig på begge sider av båten.

Registreringsmerket/kjenningssignalet skal føres på sluttseddelen ved omsetning.

Den som vil registrere båten må henvende seg til Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller Skipsregistrene.