Du er her:

Fangstrapportering for turistfiskebedrifter

Oppdatert: 21.02.2018

Formål med skjemaet

Obligatorisk registrering frå turisktfiskebedrifter av fangt av desse fem artane: torsk, kveite, uer, steinbit og sei.

Kven skal bruke skjemaet?

Registrerte turistfiskebedrifter.

Kva tid/kor ofte skal det rapporterast?

Minst ein gong per månad.

Elektronisk skjema (som skal brukast av turistfiskebedrifta)

Digitalt skjema for offisiell fangstrapportering

Papirskjema/fangstdagbok (som kan brukast av den enkelte gjest)