Teiner

Oppdatert: 19.04.2018

Du kan fiske med inntil 20 teiner eller ruser. Antall teiner og ruser kan altså til sammen ikke være mer enn 20 per person og per fartøy - uansett om du har flere båter eller dere er flere om bord.

Eksempler:

  • Én person kan bare bruke 20 teiner eller ruser selv om han fisker med tre fartøy
  • Tre personer kan bare fiske med 20 teiner eller ruser hvis de fisker fra samme båt

I hummerfisket er begrensningen på 10 hummerteiner. Denne begrensningen gjelder også per person og per fartøy. Men du kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner - for eksempel krabbeteiner.

Alle teiner og ruser skal merkes tydelig med navn og adresse.

Vær klar over de strenge reglene for å fiske med ruser.

Teiner kommer i mange varianter, og definisjonen på hvilken type teine det er blir i praksis avgjort av bruken. Det vil si hvordan og hvor du setter teina og hvilke arter du fisker etter.

Røkting

Teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe, snøkrabbe eller hummer skal røktes minst én gang per uke.

Teiner som benyttes til fangst av leppefisk skal røktes daglig. Bestemmelsen gjelder ikke søndager og helligdager.

Teiner til hummerfiske

I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst to sirkelformede fluktåpninger - én på hver side av redskapet. Åpningene må være minst 60 millimeter og plassert nede ved bunnen slik at hummer under minstemål lett kan ta seg ut. Samtidig må ikke åpningene være lenger nede enn at det er fri passasje gjennom når redskapen står i sjøen.

Teinene skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer, navn og adresse (for yrkesfiskere: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan fortsatt settes flere i lenke. 

Hummer. Foto © Fiskeridirektoratet

Det er påbudt å bruke nedbrytbar bomullstråd i hummerteiner. 

Tråden skal virke slik at dersom teinen mistes vil bomullstråden løse seg opp etter viss tid, noe som gir friheten tilbake for innestengte individ. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden.

Monteringsbeskrivelse for bomullstråd i hummerteiner

Alle teiner skal i tillegg til minst to fluktåpninger også ha minst ett rømmingshull, som holdes lukket ved hjelp av en bomullstråd.

Det er ingen krav til minimumsdybde for teiner i hummerfisket.

Teiner til krabbefiske

Fra svenskegrensen til og med Tysfjord kommune i Nordland skal teiner, som er satt ut for fangst av krabbe, ha minst to sirkelformete fluktåpninger - en på hver side av redskapet/kammeret.

Åpningene må være minst 80 millimeter og plassert nede ved bunnen slik at hummer og småkrabbe lett kan ta seg ut. Samtidig må ikke åpningene være lenger nede enn at det er fri passasje gjennom når redskapen står i sjøen.

Fra svenskegrensen til og med Vest-Agder er det forbudt å sette eller trekke teiner på søndager i oktober, november og desember (hummerfiskeperioden). Teinene kan stå i sjøen fra lørdag til mandag.

Teiner til fisk og sjøkreps

Teiner som er satt ut for å fange fisk eller sjøkreps kan benyttes hele året, og det er ikke krav til fluktåpninger eller dybde for slike teiner.

Men hvis du setter teinene slik at de trolig ikke bare fanger fisk og sjøkreps, men også hummer eller krabbe, skal teinene være utstyrt med fluktåpninger.

Film om lovlige redskap i fritidsfiske