Ruser

Oppdatert: 23.01.2018

For å beskytte hummeren, er det strenge regler for fisket med ruser. 

Merking

Alle teiner og ruser skal merkes tydelig med navn og adresse.

Røkting

Ruser som benyttes til fangst av leppefisk skal røktes daglig. Bestemmelsen gjelder ikke søndager og helligdager.

Fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal

1. januar - 30. april: Inntil 20 ruser. Altså aldri mer enn 20 ruser og teiner per person og per fartøy - uansett om du har flere båter eller dere er flere om bord.

1. mai - 30. september: Forbudt å fiske med ruser.

1. oktober - 31. desember: Inntil 10 ruser og hummerteiner per person og per fartøy. Hvis du bruker 10 hummerteiner kan du altså ikke fiske med ruser.

Fra Trøndelag til og med Finnmark

Hele året: Inntil 20 ruser per person og per fartøy.

Ruser kun til fisk

Dersom du får en hummer i rusen, skal den løsnes forsiktig og settes tilbake i sjøen igjen. Dette gjelder også i hummerfisketiden, for hummer skal kun fanges med hummerteiner.

Det er også totaltforbud mot å fiske ål. Får du ål i rusen, skal den også settes ut igjen i sjøen. Det er lov å bruke åleruser til å fiske fisk.

Det er ikke krav til fluktåpninger i ruser.

Unntak for fiske etter leppefisk

Ruser er et velegnet redskap for å fange leppefisk, som brukes til avlusing av oppdrettslaks. Fritidsfiskere med leveringsavtale kan søke Fiskeridirektoratet om å få drive fiske etter leppefisk med ruser.

Mer om fisket etter leppefisk

Film om lovlige redskap i fritidsfiske