Du er her:

Fritidsfiske med garn i sjøen

Oppdatert: 29.06.2017

Garnlengden

Du kan bruke garn med samlet lengde på inntil 210 meter. Men hvis du fisker etter torsk, kan garnet maksimalt ha en samlet lengde på 165 meter.

Maskestørrelsen

Minste tillatte maskestørrelse for bunnsatte garn (også trollgarn), som settes sør for 62°N, er 126 mm.

Dette gjelder ikke for fiske etter sild med sildegarn med tråder av multifilament (polyamid) der maskestørrelsen er mindre enn 64 mm.

Minste tillatte maskestørrelse varierer etter hva du fisker etter:

Type fiske

Område

Minste maskestørrelse

Torsk

Nord for 62°N

156 mm

Breiflabb

Hele landet

360 mm

Kveite

Hele landet

470 mm

Rognkjeks

Hele landet

267 mm

maskestorrelse-stolpelengde.jpg

Maskestørrelsen på garn er lik to ganger stolpelengden. Stolpelengden er avstanden mellom midten av to påfølgende knuter når tråden er strekt mellom disse midtpunktene.

Du må huske å innrette fisket og garnbruken slik at du ikke får fisk under minstemål.

Navn og adresse

Redskap skal være tydelig merket med navn og adresse. Merket skal finnes på minst én av blåsene eller bøyene som tilhører redskapet. På utstyr som ikke har blåse eller bøye, skal du merke selve redskapet.

Røkting

Det er forbudt å la redskap, fortøyninger og andre gjenstander stå igjen i sjøen eller på sjøbunnen uten grunn.

  • Garn som benyttes i fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N skal røktes daglig.
  • Garn som benyttes i fiske etter breiflabb og kveite skal røktes minst hver tredje dag. 
  • Garn som benyttes i fiske nord for 62° N etter blåkveite, blålange, hvitlange og uer skal røktes minst annen hver dag.

Forbud mot garn

Nord for 62°N er det forbudt å bruke garn som er høyere enn 23 meter målt på strukket maske. I dette området er det også forbudt å bruke garn som har en trådtykkelse mindre enn 0,40 mm monofilament, eller tilsvarende materiale.

Nedsenking av garn

Garn med maskevidde større enn 32 millimeter skal fra og med 1. mars til og med 30. september senkes, slik at fangstdelen står 3 meter under havoverflaten. 

Blåkveite

Nord for 62°N er det forbudt å fiske med garn etter blåkveite fra og med 1. september til og med 30. april.

Breiflabb

Det er ikke tillatt å fiske breiflabb med garn nord for 64°N fra og med 20. desember til og med 20. mai. I området mellom 62°N og 64°N gjelder forbudet fra og med 1. mars til og med 20. mai.

Hummer

Det er ikke lov å fiske etter hummer med garn. Dersom du likevel får hummer i garnet, skal den løsnes forsiktig og settes ut igjen i sjøen. Mer om hummerfiske.

Kveite

Det er forbudt å fiske etter kveite med andre redskap enn krok nord for 62°N fra og med 20. desember til og med 31. mars. Sør for 62°N er det totalforbud mot fiske etter kveite i samme periode. Det gjelder dessuten et generelt forbud mot å drive fiske etter kveite med garn fremstilt av monofilament eller tilsvarende materiale.

Laks, ørret og sjørøye

Vill gytelaks. Foto © Uni Research Miljø, Bjørn Barlaup

Hovedregelen er at det ikke er lov å fiske laks, sjøørret eller sjørøye med garn, og du plikter å sette garnet ditt på en slik måte at du ikke får disse artene. Dersom du likevel får laksefisk i garnet, skal den slippes ut i sjøen igjen uavhengig av om den lever eller ikke. 
Mer om laksefiske.

Uer

Nord for 62°N er det forbudt å fiske uer, med unntak av fiske med jukse fra og med 1. juni til og med 31. august.

Film om lovlige redskap i fritidsfiske