Redskap

Oppdatert: 21.06.2017

Som fritidsfisker kan du bruke:

 • håndsnøre, fiskestang og liknende håndholdte redskap
 • én maskindrevet jukse eller dorg
 • garn med samlet lengde inntil 210 meter. Fisker du etter torsk, kan samlet garnlengde bare være inntil 165 meter
 • liner med inntil 300 angler
 • inntil 20 teiner eller ruser til sammen - per person og per fartøy

Redskapsbegrensningene

Reglene gjelder for alt fiske fra land, eller fra båt som ikke er registrert i Fiskeridirektoratets fartøyregister:

 • Det kan ikke brukes flere redskap enn angitt uansett om dere er flere personer i båten eller om du har flere båter. Reglene gjelder per person og per båt.
 • I fisket etter makrell kan ikke den maskindrevne dorgen har mer enn 10 angler.
 • Det gjelder særskilte regler for teinerruser og garn.
 • Du må ikke la redskap, fortøyninger og andre gjenstander stå igjen i sjøen eller på bunnen uten grunn.
 • Det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra oppdrettsanlegg.
 • Det er ikke tillatt å bruke levende dyr eller fisk som agn.
 • Det kan gjelde særskilte lokale begrensninger, som for torskefisket i Lofoten eller lysfisket i Skagerrak. Kontakt Fiskeridirektoratets regioner hvis du er usikker.

Ansvar for andres redskap

Hvis du kommer til et område der redskap er satt ut, plikter du å gjøre deg kjent med hvor redskapet står.

Du må ikke manøvrere eller plassere båten slik at du skader redskap, eller slik at du hindrer andres fangstmuligheter.

Hvis du skader andres redskap, som er satt i sjøen for fangst, må du erstatte skaden. Dette gjelder også tap av fangst og tap som følge av avbrudd i fisket.

Film om lovlige redskap i fritidsfiske