Skjul søk

Store mengder ulovlig kongekrabbe beslaglagt

27.06.2018

Under en fellesaksjon under ledelse av Skatteetaten mot turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark ble det avdekket store mengder ulovlig kongekrabbe på en av de kontrollerte bedriftene.

23.05.2018

Hugs garnforbod i Skagerrak frå 1. juni

Det er forbod mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak i perioden f.o.m. 1. juni t.o.m. 15. august. Dette er eit tiltak som er sett i verk for å beskytte bestanden av hummar, men det er også viktig for kysttorsken i dette området.

Og vinnarane er …

23.05.2018

Harald Paulsen, Kristian H Andersen og Svein Ole Johansen er trekte ut som vinnarar av gåvekort. Dei har alle brukt fritidsfiskeappen for å melde at dei har funne og henta opp tapt reiskap.

Hugs fluktopning og rett merking av reiskap

19.04.2018

– Fritidsfiskesesongen er i gong og her i landet er vi så heldige at vi kan hauste frå fellesressursane i havet. Men vi må også ta vare på desse ressursane for framtida, seier inspektør ved region Vest, Ina Giil Solheim.

Skjema for oppbevaring av hummar er klart

23.11.2017

Alle som skal lagre levande hummar i sjøen i desember på kyststrekninga frå grensa mot Sverige til og med Sogn og Fjordane skal varsle Fiskeridirektoratet om dette. No er det digitale skjemaet som skal brukast til slik innmelding ferdig og klart til utfylling.