Pass på å merke teiner og ruser etter det nye kravet

Den 1.januar 2022 ble det innført krav til merking av selve teinen eller rusen. Dette i tillegg til det eksisterende kravet om merking av flytevaket.

– Med dette kravet kan vi lettere avdekke uansvarlig bruk og redusere marin forsøpling, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal fra Fiskeridirektoratet.

Merket skal festes godt til teinen eller rusens øvre del og må tåle saltvann over tid. Slik holder merket seg lesbart.

Man velger selv hvordan merket skal se ut i størrelse og utseende.

Informasjon om kravet til merking av teiner og ruser.

Hva er formålet til det nye kravet?

Det er viktig at fiskeredskap brukes riktig og ansvarlig for å unngå at det ender opp som søppel i havet.

– Kravet om merking gjør at eieren fortsatt er ansvarlig for fiskeredskapen når det er mistet i sjøen, sier Langedal.

Fiskeridirektoratet har utviklet en egen app for fritidsfiskere.

– Her kan alle kan melde mistet og funnet redskap, i tillegg til å få innsikt i regelverk og arter, sier Langedal.

Det er også flere enkle grep man kan gjøre for å unngå at redskapen blir mistet.

 – Selv den beste fisker kan miste fiskeredskap. Enkel grep som jevnlig røkting, ikke sette redskapen i skipsled, bruke synlige og gode vak og bruke nok tau hjelper veldig, sier Langedal.

Fakta

Det er omtrent to millioner som fisker én eller flere ganger i løpet av ett år, og mange av disse fisker med teiner eller ruser.

Resultatene fra opprenskningsprosjekt viser at teiner, garn og ruser utgjør den største andelen av tapte fiskeredskap. Disse ligger i sjøen og spøkelsesfisker til man har fått hentet de opp.

Finn ut mer og last ned Fritidsfiskeappen

300 tapte fiskeredskaper tatt opp på én uke

I løpet av én uke på tokt i Oslofjorden tok Fiskeridirektoratet opp over 300 tapte fiskeredskaper. Rundt 150 av disse ble funnet i et hummerfredningsområde.

– Vi har siden åttitallet arbeidet med å bekjempe marin forsøpling, blant annet med disse toktene der vi heter opp redskap. Nå har vi også intensivert arbeidet ved å lage en handlingsplan mot marin forsøpling som varer frem til 2026, sier seniorrådgiver Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet.

Handlingsplanen inneholder tiltak som på ulike måter kan bidra til redusert forsøpling og spøkelsesfiske i havområdene våre. Her finner man blant annet opprydningstiltak, forebyggende arbeid og satsning på forskning og utvikling.

Handlingsplan mot marin forsøpling.

Oppdatert: 11.04.2022