Vil forby hummerfiske i Indre Oslofjord

Fiskeridirektoratet har sendt på høring et forslag om hummerfredningsområde i Oslo kommune.

Indre Oslofjord er Norges tettest befolkede fjordområde med nærmere 1,5 millioner mennesker, og fritidsfisket etter hummer er antatt å være høyt. Hummerbestanden i Norge er i dag på et historisk lavt nivå, og er oppført i Norsk rødliste som sårbar. For å beskytte bestanden mot utrydning, går vi nå inn for fredningsområde, sier Kari Grundvig, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Sør.

Oslo kommune har tatt initiativ til å etablere fredningsområde for hummer og har utredet et forslag som omfatter øyene og Oslo havn.

– Å opprette fredningsområder for hummer er ett av flere virkemidler som bidrar til en mer bærekraftig forvaltning av hummer. Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Grundvig.

Direktoratet kan allerede vise til positive erfaringer med fredning av hummer i Oslofjorden, etter at området rundt Nesoddtangen ble fredet i 2017 og de to områdene Langåra og Jetéen i  Drøbaksundet ble fredet i 2021.

– I fredningsområder er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer hele året. Forslaget betyr at det vil bli forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot i indre Oslofjord (jf. kart):

Kart over foreslått fredningsområde i Oslo havn

– Effekten har vært oppløftende  

Fredningsområder for hummer i Norge har eksistert siden 2006 da fire områder ble opprettet. Effekten av disse har blitt fulgt opp av Havforskningsinstituttet. Fredningen har gitt en langt høyere fangstrate i disse områdene sammenliknet med områder der vanlig fiske er tillatt. I tillegg har hummeren fått vokse seg stor, noe som forsterker fredningseffekten i og metitle="List of contributors"d at det er den største og mest produktive hummeren som bidrar mest til rekrutteringen gjennom å produsere flere og større egg enn det som mindre eksemplarer gjør.

– Fiskeridirektoratet inviterte i 2014 og i 2020 interesserte kystkommuner med i en prosess for å etablere fredningsområder for hummer. Per mai 2022 er det opprettet rundt 60 hummerfredningsområder, sier Grundvig.

Les mer: 

Høring: hummerfredningsområde i Oslo kommune

Oppdatert: 13.06.2022