Mange ulovlige teiner i fredningsområde for hummer

Både fritidsfiskere og yrkesfiskere setter ut faststående redskap, som teiner, i hummerfredningsområdet ved Trollsøy i Austevoll. Dette er et stort problem.

Alt teinefiske er ulovlig i fredningsområdet, ikke bare fiske etter hummer.

Nylig ble det beslaglagt 24 ulovlige krepseteiner, med fangst, i hummerfredningsområdet ved Trollsøy i Austevoll. Disse teinene tilhører en fritidsfisker.

– Uønsket redskap i dette området er dessverre et økende problem, og i den siste tiden har vi beslaglagt et stort antall redskap. Vi ser en ny trend med at det blir satt et stort antall teiner i lenker i fredningsområdet. Dette er urovekkende, sier seniorinspektør Rudi Iden ved fartøy og kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Vest.

– Vi kjenner ikke årsaken til at det blir satt ut flere ulovlige redskap i området, men siden redskapen var merket med fullt navn kan det tyde på at det kan være uvitenhet om at området er et fredningsområde, sier Iden.

Påvirker forskningen uheldig

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet (HI) har et tett samarbeid for å fjerne redskap som er satt ut ulovlig. Redskapene blir beslaglagt og forholdene blir anmeldt til politiet.
Fredningsområdet er opprettet med tanke på å følge hummerens vekst og se om fredning kan påvirke mengden hummer i et område.

– Hummer er til en viss grad stedbunden, og vi sammenligner utbredelse i fredningsområdet med referanseområde med vanlig fiske. Ulovlig bruk av fangstredskap i fredningsområdet vil påvirke våre tall og dermed resultat av forskningen. Dette er negativt fra et forskningsmessig ståsted. Vi mister verdifulle data, og det gjør det vanskelig å forvalte bestandene på en god måte, sier stasjonsleder ved HIs forskningsstasjon i Austevoll Kjetil Stensland.

Kart over hummerfredningsområder

Fredningsområdet er merket med skilt på land, både ved Trollsøy og Grønningen, som er ytterpunktene av reservatet. Se også kartet under.

Oppdatert: 28.04.2022